נשמח לעמוד לשירותך ולייעץ בכל עת!

הניסוי שמוכיח ש-OKR משפיע על התוצאות העסקיות

עבור הקבוצה שהשתמשה ב-OKR ראינו עלייה בממוצע המכירות לשעה מ-14.44$ לשעה ל-15.67$, או עלייה ממוצעת של 8.5%.
עלייה זו אינה רק מובהקת סטטיסטיתאלא בעלת משמעות מעשית.” (כריס מייסון)

בשנת 2013 הוביל כריס מייסוןמנהל הStrategic Talent Solutions ב-Sears Holding Company, תהליך הטמעה של שיטת ה-OKR בקרב כ-20,000 עובדים במשך 18 חודשיםלאורך התהליך הם אספו נתונים של ביצועי העובדים שהשתמשו ב-OKR והשוו אותם לביצועי העובדים שלא השתמשו ב-OKR, כאשר החלוקה לקבוצות היתה רנדומלית (הגישה ל-OKR היתה פתוחה לכולם והשימוש ב-OKR היה רשות).

להלן תוצאות שני הניסויים שהתבצעו:

הניסוי הראשון:

  • הניסוי הראשון התבצע במרכזים של מוקדי מכירות טלפוניים ועקב אחר הביצועים של סוכני המכירותאשר נמדדים על מספר טלפונים לשעה ומספר מכירות לשעה.

  • המרכזים הללו מפוזרים מבחינה גיאוגרפית ברחבי ארהב והסוכנים בחרו להתחיל את השימוש ב-OKR בזמנים שונים ועל כן לא ניתן לייחס לתוצאות הטייה גיאוגרפית או עונתית.

  • הנתונים שנבדקו הם נתוני המכירות של הסוכנים בחודש שלפני אימוץ ה-OKR לעומת נתוני המכירות מהחודש בו החלו להשתמש ב-OKR והחודש שלאחריו.

  • עבור הקבוצה שהשתמשה ב– OKR היתה עלייה בממוצע המכירות לשעה מ-14.44$ לשעה ל-15.67$, או עלייה ממוצעת של 8.5%. הייתה גם עלייה דומה במספר השיחות שהם ביצעו בשעהמה שעוזר להסביר את העלייה בהכנסותלעומת זאתממוצע המכירות באותם חודשים של קבוצת הביקורת שלא השתמשה ב– OKR נשארה אותו הדבר ולא עלתה.

  • אולי הסוכנים שהחליטו להשתמש ב-OKR הם גם הסוכנים הטובים יותרהתשובה היא לאהנתונים הראו שהסוכנים השתפרו יחסית לביצועים של עצמם. לא משנה מי אתה או מתי התחלתכל סוכן שהשתמש ב-OKR הראה עלייה ממוצעת של 8.5% בביצועי המכירות שלו.

הניסוי השני:

  • הניסוי השני היה רחב יותר והסתכל על כ-12,000 עובדי חברה מעשרות תפקידים שונים ועקב אחרי השימוש שלהם ב-OKR במשך שנה.

  • המדד שנבדק הוא רמת ביצועים כללית” שחולקה לרמת ביצועים גבוהה (20% עליונים), בינונית (70-75%) ונמוכה (5-10%). המדד נבדק בתחילת השנה ובסוף השנה בה התחילו להשתמש ב-OKR.

  • זהו מדד קלאסי להערכת עובדים משום שהמעבר מרמת ביצועים בינונית לגבוהה הוא קשה אך משמעותי כיוון שהוא מעלה את הסיכוי לקבל בונוסיםתמריצים וקידומים.

  • בנוסףהעובדים חולקו ל-3 קבוצות: 1) אלו שהשתמשו ב-OKR לאורך כל השנה. 2) אלו שהשתמשו ב-OKR לפחות פעם אחת בשנה אך לא בכל רבעון. 3) אלו שלא השתמשו ב-OKR בכלל.

  • לאחר שנההנתונים הראו שההסתברות של עובדים מהקבוצה הראשונה לעלות רמה ביצועית שלמה היא 11.5%ההסתברות של הקבוצה השנייה היא 3%, בעוד ההסתברות של הקבוצה השלישית היא 0%.

סיכום:

ניסויים שהתבצעו בעבר עסקו בעיקר בקביעת יעדים אולם המחקר הזה הוא ככל הידוע לנו הראשון שהתמקד בהשפעה של שיטת ה-OKR על תוצאות עסקיותהתוצאות שהתקבלו הן מדהימות:

השימוש ב-OKR מעלה את הסיכוי לשפר את ביצועי העובדים ב-11.5% ומעלה את ממוצע המכירות ב-8.5%. כמו כןאפילו לשימוש חלקי ב-OKR יש השפעה חיובית על ביצועי העובדים.

לדברי חברות רבותבראשן גוגלהשיטה עוזרת לצמיחה (ובכיוון הנכוןאך זו העדות הראשונה מהשטח אשר תומכת בהיגיון והאינטואציה של כל כך הרבה חברותאנו מקווים שהמחקר בתחום יתפתח ונוכל להמשיך לבחון ולהבין לעומק את יתרונות שיטת ה-OKR והשימוש הנכון בה.

נושאים נוספים- OKR

למה צריך בכלל יעדים?

קביעת יעדים (Goal Setting) הוא נושא מוכר שעוסקים בו רבות, הן במחקר האקדמי והן בתעשייה והוא נחשב לאחת מהפרדיגמות המשפיעות ביותר בתחום הניהול. מבין

איך מגדירים יעדים עם OKR?

OKR – Objective key results היא שיטה לניהול יעדים. השיטה התגבשה באינטל בשנות ה-70, ע”י אנדי גרוב, והתפרסמה בזכות גוגל, שמשתמשת בה משלביה המוקדמים

רישום לקבלת תכנים: