מאמרים

מידע זה כוח. האמנם?

לידע יש ערך, זה ברור. חונכנו שזה טוב לדעת כמה שיותר, שמי שיודע יותר יצליח יותר בחיים, שהוא "שווה" יותר. אנחנו רוצים לדעת כי זה… Read More »