תמצית תוצאות סקר רואי החשבון 2019

לאחר שעמלנו ויגענו, הגיעו סוף סוף תוצאות סקר רואי חשבון של 2019!

אנו מאמינים שמקצוע ראיית החשבון הוא קריטי להצלחה של עסקים ועל כן שגשוגם של רואי החשבון הוא המפתח לצמיחה כלכלית. לכן, כרשת של רואי חשבון עצמאים, BizSimple שמה לעצמה כיעד עליון את שיפור רווחתם הכלכלית והמקצועית של רואי החשבון העצמאים בישראל והסקר הזה הוא אבן דרך חשובה בדרך לשם!

באמצעות הסקר רצינו לשמוע מה רואי חשבון עצמאים ושכירים חושבים על המקצוע שלנו, מהן הבעיות של רואי חשבון כיום ומהם הצרכים שלהם. אנחנו מודים מאוד לכל מי שהשתתף ומזמינים אתכם להעביר את התוצאות הלאה לרואי חשבון נוספים. יחד, נוכל ליצור מהפכה בתחום ראיית החשבון וליצור לכולנו עתיד מקצועי טוב יותר.

 

 

בתור התחלה, שאלנו רואי חשבון עצמאים ושכירים כאחד מדוע הם בחרו במקצוע ראיית חשבון כאשר כ-30% ענו עניין מקצועי וכסף, כ-20% ענו יוקרה ו-15% מוטיבציה משפחתית.

1. מה היה הגורם המרכזי שגרם לך ללמוד ראיית חשבון?

[ההתפלגות באחוזים]

כדי לבחון את שביעות הרצון של רואי החשבון בישראל שאלנו מספר שאלות ובדקנו אם יש הבדל בתשובות בין רואי חשבון עצמאים לשכירים. בגדול, ניתן לראות שברוב השאלות ששאלנו רואי החשבון העצמאים היו מרוצים יותר מרואי החשבון השכירים:

שביעות רצון מבחירה במקצוע אצל העצמאים היא כ-65% לעומת כ-25% בלבד ורק כ-5% מהעצמאים ממש לא מרוצים לעומת כ-17% מהשכירים.

כמו כן, רואי חשבון העצמאים יותר שבעי רצון מבחינה כלכלית ומקצועית אולם מעניין לראות שרואי החשבון השכירים דווקא מרוצים יותר מבחינה תדמיתית.

2. האם אתה מרוצה מבחירתך במקצוע?

עצמאים

שכירים

3. האם אתה מרוצה כלכלית?

עצמאים

שכירים

4. האם אתה מרוצה מקצועית?

עצמאים

שכירים

5. האם אתה מרוצה תדמיתית?

עצמאים

שכירים

שאלנו את רואי החשבון מה הניע אותם להיות עצמאים או שכירים. העצמאים ענו שהמניעים העיקריים שלהם היו חופש וניהול עצמי, גמישות ומקצועיות ואילו השכירים ענו שהמניע המרכזי שלהם היה מקצועיות.

6. מה גרם לך להחליט להיות רואה חשבון עצמאי?

[ההתפלגות באחוזים]

7. מה גרם לך להחליט להיות רואה חשבון שכיר?

[ההתפלגות באחוזים]

כששאלנו עצמאים ושכירים מהן הבעיות המרכזיות שהם מתמודדים איתן, רואי החשבון העצמאים ענו שהבעיה הגדולה ביותר היא הירידה בשכר טרחה ולאחר מכן תחרות לא הוגנת וקושי בשיווק/גיוס לקוחות. רואי החשבון השכירים גם כן ענו שהשכר היא הבעיה הגדולה ביותר ולאחר מכן שעות עבודה והתפתחות מקצועית.

8. מהם בעיניך הקשיים המרכזיים בלהיות רואה חשבון עצמאי?

9. מהם בעיניך הקשיים המרכזיים בלהיות רואה חשבון שכיר?

אין זה מפתיע אם כן, שכאשר שאלנו רואי חשבון שכירים אם הם יהיו מעוניינים להיות עצמאים ביום מן הימים כ-70% ענו שכן והסיבות המרכזיות לכך הן שזה יביא לתפיסתם תגמול הולם יותר וכדי שיוכלו לנהל את עצמם.

10. האם תהיה מעוניין ביום מן הימים להיות עצמאי?

11. מה המוטיציה המרכזית שלך להפוך לעצמאי?

נושא נוסף שרצינו לבדוק הוא יחסם של רואי חשבון לטכנולוגיה. כפי שניתן לראות, רוב רואי החשבון כן מכירים ומתעניינים בנושא השפעתה של הטכנולוגיה על מקצוע ראיית החשבון ורובם הגדול אף רואה בטכנולוגיה הזדמנות!

12. האם אתה מכיר את השיח בעניין השפעתן של המגמות הטכנולוגיות על מקצוע ראיית החשבון?

13. האם אתה רואה בטכנולוגיות חדישות הזדמנות עבורך כרואה חשבון?

לסיכום, הבאנו לפניכם את עיקרי הסקר שביצענו בקרב רואי חשבון עצמאים ושכירים וראינו שבלא מעט סוגיות יש ביניהם פערים. על אף שנראה שמצבם של רואי החשבון העצמאים הוא קצת טוב יותר מהשכירים, ברור שגם לנו העצמאים יש עוד הרבה לאן להתקדם. הסטטיסטיקות צריכות להיות הרבה יותר טובות.

אנחנו נמשיך לעקוב אחר מצבם של רואי החשבון בישראל ונעשה סקר דומה בשנת 2020 ובכל שנה מעתה והלאה. נשמח מאוד אם תצטרפו לקהילת רואי החשבון שלנו ותשתתפו בסקרים שלנו גם בעתיד, כדי שנוכל ללמוד ולשפר את העשייה שלנו כל הזמן.