OKR Technology


Focal Point

טכנולוגיה מהפכנית לניהול יעדים 

שנבנתה על בסיס שיטת ה-OKR

המפורסמת של גוגל

לארי פייג’ מייסד גוגל, על שיטת ה-OKR שהביאה את גוגל לצמיחה אדירה

OKR עזר להוביל אותנו לצמיחה פי 10, פעמים רבות.
זה עזר לנו להפוך את המשימה הנועזת שלנו "לארגן את המידע בעולם"
לאולי ברת השגה ועזר לי ולשאר החברה לעמוד בזמנים ולהישאר במסלול הנכון
כשזה היה הכי קריטי.


עם Focal Point
תוכל לראות תוצאות
תוך חצי שנה בלבד!

המומחים שלנו מלווים חברות ביישום שיטת ה-OKR
עם טכנולוגיית ה-Focal Point:

זו ההזדמנות שלך להביא את סוד ההצלחה של גוגל לחברה שלך!
קבל עכשיו פגישת אבחון והתאמה – חינם!

ההצעה לעסקים בגוש דן וירושלים. מהרו להירשם והצטרפו ל-30 שנה של ניסיון בניהול עסקים, מספר המקומות מוגבל.
BizSimple מתחייבת שלא לעשות בפרטיך כל שימוש מסחרי, ללא אישור מפורש מצידך.

FocalPoint

Focal Point 
טכנולוגיה מהפכנית לניהול יעדים
שנבנתה על בסיס שיטת ה-OKR
המפורסמת של גוגל
לארי פייג’ מייסד גוגל, על שיטת ה-OKR
שהביאה את גוגל לצמיחה אדירה

OKR עזר להוביל אותנו לצמיחה פי 10,
פעמים רבות.
זה עזר לנו להפוך את המשימה הנועזת
שלנו "לארגן את המידע בעולם"
לאולי ברת השגה ועזר לי ולשאר החברה
לעמוד בזמנים ולהישאר במסלול הנכון
כשזה היה הכי קריטי.


עם Focal Point תוכל לראות
תוצאות תוך חצי שנה בלבד!

המומחים שלנו מלווים חברות ביישום שיטת ה-OKR עם טכנולוגיית ה-Focal Point:

זו ההזדמנות שלך
להביא את סוד ההצלחה של גוגל
לחברה שלך!

קבל עכשיו פגישת אבחון והתאמה – חינם!

 
 
 

ההצעה לעסקים בגוש דן וירושלים. מהרו להירשם והצטרפו ל-30 שנה של ניסיון בניהול עסקים, מספר המקומות מוגבל.
BizSimple מתחייבת שלא לעשות בפרטיך כל שימוש מסחרי, ללא אישור מפורש מצידך.